פונקציה רציונאלית

נושא: פונקציה רציונאלית 

כיתה: י-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של אי רציפות של פונקציה רציונאלית.

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונלית                                                         

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של התנהגות הפונקציה סביב נקודות אי הגדרה. ההבחנה בין נקודת אי רציפות סליקה ("חור") לבין אסימפטוטה. ובחינת השפעת ריבוי השורש על התנהגות הפונקציה סביב האסימפטוטה.

 

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונלית                                                                        

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

 

 

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונלית                                                                         

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

 

 

 

 

 

 

 


  

נושא: פונקציה רציונאלית       

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

מבוסס על בחינת בגרות:קיץ תשע"א, שאלון805, שאלה 2.  

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונאלית.                                              

כיתה: י-יב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השאלה כיצד משתנה גרף הפונקציה (הרציונאלית) כאשר מרכבים עליה את פונקצית הישר  g(x)=ax+b.

האם וכיצד משתנות נקודות הקיצון?

האם וכיצד משתנות האסימפטוטות? 

ניתן לבצע חקירה דומה על כל פונקציה אחרת.

מצורף גם דף עבודה שנכתב על ידי רבקה קלטוביץ על פי תרגילים מהספר (יואל גבע)


 

נושא: פונקציה רציונאלית 

כיתה: י-יא

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה.

בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם.

חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה.

חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.                
            

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit