פונקציה רציונאלית

נושא: פונקציה רציונלית                                                                        

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

 

 

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונלית                                                                         

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

 

 

 

 

 

 

 


  

נושא: פונקציה רציונאלית       

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

מבוסס על בחינת בגרות:קיץ תשע"א, שאלון805, שאלה 2.  

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונאלית.                                              

כיתה: י-יב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השאלה כיצד משתנה גרף הפונקציה (הרציונאלית) כאשר מרכבים עליה את פונקצית הישר  g(x)=ax+b.

האם וכיצד משתנות נקודות הקיצון?

האם וכיצד משתנות האסימפטוטות? 

ניתן לבצע חקירה דומה על כל פונקציה אחרת.

מצורף גם דף עבודה שנכתב על ידי רבקה קלטוביץ על פי תרגילים מהספר (יואל גבע)


 

נושא: פונקציה רציונאלית 

כיתה: י-יא

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה.

בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם.

חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה.

חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.                
            

 

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונאלית

כיתה: יא'- יב'

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 004, מועד ב' תשס"ט, שאלה 3. 

 

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונאלית

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי. לחקירה ולתרגול של משפחת פונקציות מנה, כאשר במכנה החזקה משתנה. חקירה של הפרמטרים המשפיעים על הזזות ומתיחות של הגרף, על זוגיות הפונקציה, על האסימפטוטות ועוד.

דף העבודה מוביל להכללה ולתרגול הנושא. מתאים החל מרמת 3 יח"ל וכמובן גם לרמת 4-5 יח"ל.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit