הפונקציה

 נושא: הפונקציה.  

כיתה: י-י"ב

תיאור: יישום דינאמי, פעילות ודף עבודה אינטראקטיבי לחקירת תכונות הפונקציה כגון עליה וירידה, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה לגרפים של פונקצית הנגזרת. וכן כיצד מושפעת הנגזרת מפעולות הזזה של הפונקציה? תורגם ונערך על פי האתר: GeogebraCalculus

 

 


 

נושא: הפונקציה   

תיאור: דף עבודה אינטרקאטיבי ויישום דינאמי לחקירה של הקשר בין הנגזרות של פונקציות הפוכות. הנגזרת של פונקציה הפוכה שווה להופכי של נגזרת הפונקציה עצמה. הנחיה להוכחה אלגברית וכן להוכחה ויזואלית.

 

 

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.pngנושא: הפונקציה.

כיתה: י-י"ב

תיאור: יישום דינאמי המאפשר לבדוק עבור פונקציות שונות האם הן זוגיות , אי זוגיות, או לא זה ולא זה. 

פונקציה זוגית כאשר לכל נקודה יש על הפונקציה נקודה סימטרית ביחס לציר ה-y. 

פונקציה אי זוגית כאשר לכל נקודה יש נקודה סימטרית ביחס לראשית.

מה הקשר בין שיעורי הנקודות הסימטריות?

 

 

 


 

נושא: הפונקציהhttp://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA.png

תיאור: יישום דינאמי לחקירת הקשר בין תכונת הזוגיות של הפונקציה לזוגיות הנגזרת. ניתן לבדוק את שיפועי המשיקים בנקודות סימטריות של הפונקציה.

 

 

 


נושא: הפונקציה.               

כיתה: י-י"ב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי וישום דינאמי לחקירה של תכונות פונקציות הפוכות, התנאי לקיום פונקציה הפוכה והסימטריה לישר y=x

 

 

 


 

נושא: הפונקציה.

כיתה: 

תיאור: יישום דינאמי בו ניתן להקליד פונקציה ולחקות את תהליך החקירה שלה. ניתן לצפות שלב אחר שלב באיפיוני הפונקציה כגון נקודות אפס, נקודות קיצון, אסימפטוטות מקבילות לצירים ורק אז ליצור את הגרף. ניתן גם להגדיר תחום סגור לפונקציה. היישום נוצר על ידי רותם ינקלוביץ במסגרת קורס גאוגברה תשע"ג.


 

נושא: הפונקציה.                                             

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, מועד ב' 2006, שאלה 7. 

תיאור: יישום דינאמי

 

 

 


נושא: הפונקציה.                                               

כיתה: י-יב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השאלה כיצד משתנה גרף הפונקציה (הרציונאלית) כאשר מרכבים עליה את פונקצית הישר. האם וכיצד משתנות נקודות הקיצון? האם וכיצד משתנות האסימפטוטות. ניתן לבצע חקירה דומה על כל פונקציה אחרת.

מצורף גם דף עבודה שנכתב על ידי רבקה קלטוביץ על פי תרגילים מהספר (יואל גבע)


נושא: תכונות הפונקציה

כיתה: ט'- יב'

תיאור: בעזרת היישום הדינאמי ניתן לבדוק עבור אילו ערכי x ערכי הפונקציה חיוביים?

מתי הפונקציה שלילית?

לדף העבודה, ליישום הדינאמי

 

 


 

נושא: הפונקציה.

כיתה: ט'- י"ב

תיאור: בעזרת היישום הדינאמי ניתן לבדוק עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה? מתי הפונקציה יורדת? ביישום הדינאמי ניתן לעקוב גם אחר הגרף, ערכי הנקודה שעל הגרף וטבלת ערכים. כמו כן ניתן לעקוב אחר משיקים בנקודות השונות שעל הפונקציה ואחר השתנות שיפוע המשיקים.

לעסוק בשאלה של הקשר בין עליה וירידה של הפונקציה ושיפועי המשיקים.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit