פונקציה ריבועית

נושא: פונקציה ריבועית.                                          

כיתה:   

תיאור: יישום דינאמי של הפונקציה הריבועית כמכפלה של פונקציות קוויות   

 

 

 

 


נושא: פונקציה ריבועית.

כיתה: ט-י 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורה המוזזת (נקראת גם הצורה הקודקודית). 

 

 

 


נושא: פונקציה ריבועית

תיאור:יישום דינאמי לתרגול הכרת הפונקציה הריבועית בצורה המוזזת או בצורה הקודקודית.

היישום נכתב על ידי מירטה לוין, ונערך על ידי מרכז המורים

 

 

 


נושא: פונקציה ריבועית                                   

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו המוזזת. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 

ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נקלח ממאגר 802.

 

 

 


נושא: פונקציה ריבועית                                   

כיתה: ט-י

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו הסטנדרטית. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 

ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נלקח ממאגר 802.  


 

נושא: פונקציה ריבועית. 

כיתה: ט-י 

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורת המכפלה. כיצד נמצא את נקודות החיתוך עם ציר x? כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 
ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נלקח ממאגר 802.


נושא: פונקציה ריבועית                                       

כיתה:  י-יא

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה. בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם. חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה. חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit