פונקציה ריבועית

נושא: פונקציה ריבועית                                   

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו המוזזת. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 

ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נקלח ממאגר 802.

 

 

 


נושא: פונקציה ריבועית                                   

כיתה: ט-י

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו הסטנדרטית. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 

ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נלקח ממאגר 802.  


 

נושא: פונקציה ריבועית. 

כיתה: ט-י 

תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורת המכפלה. כיצד נמצא את נקודות החיתוך עם ציר x? כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x. 
ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה.

נלקח ממאגר 802.


נושא: פונקציה ריבועית                                       

כיתה:  י-יא

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה. בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם. חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה. חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.


נושא: פונקציה ריבועית.

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802-פונקציות, שאלה 5.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


נושא: פונקציה ריבועית.

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802-פונקציות, שאלה 14.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


נושא: הפונקציה הריבועית

כיתה: ט'- יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לבצע טרנספורמציות של פרבולה בהצגה הקודקודית של פונקציה ריבועית.

שינוי הפרמטרים בתבנית f(x)=k(x+m)2+n. 

הזזות ומתיחות של גרף הפרבולה והקשר להצגה האלגברית של הפונקציה הריבועית. בפעילות יש להתאים פונקציה ריבועית לתמונה נתונה של פרבולות (כמזרקה), על ידי שינוי הפרמטרים בהצגה הקודקודית.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit