פונקציה פולינומיאלית

parabula and a lineנושא: פונקציה פולינומיאלית

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון לחקירה של פונקציה ממעלה שלישית ותכונותיה המתקבלת על ידי מכפלה של ישר בפרבולה. פעילות זו יכולה להיות המשך לפעילות של פונקציה ריבועית כמכפלת פונקציות קוויות

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 003, חורף תשע"א, שאלה 4. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הגרפים של פולינומים המיוצגים כמכפלת גורמים לינאריים והשפעת ריבוי השורש על הגרף.

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית 

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות:  

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בו ניתן לחקור כיצד משפיע ריבוי השורש (חזקת הגורם) על התנהגות גרף הפולינום. 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, קיץ תש"ע, מועד ב', שאלה 9. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית                                                

כיתה:  י'
תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי החוקרים את משפחת פונקציות החזקה בצורה המוזזת מהצורה f(x)=a(x-p)n+k . ראשית יש חלוקה לפונקצית חזקה זוגית ואי זוגית,. לאחר מכן חוקרים הזזות ומתיחות של פונקציות החזקה. פעילות זו היא הרחבה להכרות עם הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.

 


 

נושא: פונקציה פולינומיאלית 

כיתה: ז'- יב'

תיאור: יישום דינאמי לבניית מדרגה למדידת שיפוע דרך שתי נקודות שעל הפונקציה. ניתן לבנות מדרגות מספר, ומדרגות שונות על כל פונקציה. 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit