המלבן

נושא: מרובע חסום במרובע

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות:  קיץ תשע"ב, שאלון 804, שאלה 4.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


נושא: מלבן וצורות אחרות

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשס"ט, שאלון 804, שאלה 5.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 


 

נושא: גיאומטריה, המלבן                                

כיתה: ט- י, שאלון 804

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הבעיה העוסקת בתכונות המלבן ושטח משולש:

ABCD הוא מלבן. 

מנקודה E שעל הצלע AB, מורידים את האנכים הבאים: EM ו- EN על האלכסונים AC ו- BD בהתאמה. 

BF הוא אנך מקודקוד B לאלכסון AC. 

מה הקשר בין האנכים לאלכסוני המלבן הללו? 

הבעיה נערכה ע"פ: גבי יקואל 804 - עמ 277- 32


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit