נוסחאות

נושא: נוסחאות

תיאור: המחשה ויזואלית לנוסחה של ריבוע של דו איבר כחלק מנוסחאות הכפל המקוצר.

 

 

 

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_1.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - ובו הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_2.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי- הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_3.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי- הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit