וקטורים

parametric equation of a line in spaceנושא: וקטורים

כיתה:  יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לחקור את ההצגה הפרמטרית של ישר במישור.

 

 

 

 


parametric equation of a line in a plainנושא: וקטורים

כיתה:  יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לחקור את ההצגה הפרמטרית של ישר במישור.

 

 

 

 


vectors book

נושא: וקטורים

תיאור: ספר הוקטורים

 

 

 


נושא: וקטורים                                                         

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: סכום וקטורים בצורה הגיאומטרית לפי שיטת המקבילית ולפי שיטת "ראש לזנב". כמו כן ביישום הדינאמי מוצג הסכום גם בצורה האלגברית. 

 

 

 

 


נושא: וקטורים                                                            

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: בהנתן שני וקטורים מהי המכפלה הסקלרית ביניהם?  

ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעים אורכי הוקטורים והזווית בינהם על ערך המכפלה הסקלרית.

 

 


נושא: וקטורים  

כיתה: יב, 5יחל

תיאור: יישום דינאמי להמחשה של מכפלה סקלרית של וקטורי היחידה (בתוך מעגל היחידה) והדגשה של ההיטל של אחד מהם על השני.

 

 

 


נושא: וקטורים                                                            

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: פעילות, משחק אינטקראקטיבי המתרגל סכום של וקטורים. מטרתך להביא את הכדור הפורח אל היעד באמצעות השליטה בוקטור הרוח ווקטור כוח העילוי. 

היישום נערך ותורגם מצרפתית מאת Daniel Mentrard  http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm

פעילות נוספת מומלצת - משחק הסירות מאת illuminations


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit