מכפלה סקלרית

נושא: וקטורים                                                            

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: בהנתן שני וקטורים מהי המכפלה הסקלרית ביניהם?  

ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעים אורכי הוקטורים והזווית בינהם על ערך המכפלה הסקלרית.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit