כדור פורח

נושא: וקטורים                                                            

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: פעילות, משחק אינטקראקטיבי המתרגל סכום של וקטורים. מטרתך להביא את הכדור הפורח אל היעד באמצעות השליטה בוקטור הרוח ווקטור כוח העילוי. 

היישום נערך ותורגם מצרפתית מאת Daniel Mentrard  http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm

פעילות נוספת מומלצת - משחק הסירות מאת illuminations


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit