שטחים

areas in good relationsנושא: שטחים

כיתה : ז-ט 

תיאור:יישומון ודף עבודה אינטרקטיבי לחקירת היחס של חלוקת משולש לשני שטחים.

 


 

areasנושא: שטחים, אינטגרלים.

כיתה:  ז'-יב'

תיאור: הדגמה דינאמית, בעזרת יישום,  של ההוכחה כי השטח באיור של שני העקומים החסומים בין מקבילים ואשר ה"רוחב" של כל אחד מהם זהה, שווה. ניתן לשנות את העקום על ידי גרירת הנקודות.

מתוך המאמר: ידע אינטואיטיבי וידע לוגי כמרכיבים של הפעילות המתמטית, אפרים פישביין, דינה תירוש ואביבה ברש, על"ה 22. 

 

 


triangles area between parallel lines 2נושא: שטחים.

כיתה:  ז'-יב'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת המשפט כי שטח משולשים בין מקבילים שווה ליחס בסיסי המשולשים. נדגיש כי שני המשולשים לא בהכרח דומים.

 

 

 


triangles area between parallel linesנושא: שטחים.

כיתה:  ז'-יב'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת המשפט כי השטח של משולשים בין מקבילים בעלי אותו בסיס שווה. נדגיש כי שני המשולשים לא בהכרח חופפים.

 

 

 

 


triangle area paper folding

נושא: שטחים

כיתות: ז, ח

תיאור: שלוש הוכחות ויזואליות שונות למציאת הנוסחה של שטח המשולש:

          1. שטח משולש השווה לחצי שטח מקבילית

          2. שטח משולש השווה לחצי מלבן

          3. שטח משולש בעזרת קיפולי נייר


נושא: שטח מקבילית

כיתה: ח', ט', י'

תיאור: יישום דינאמי לפעילות שבה יש להוכיח כי קיים מלבן ששטחו שווה לשטח המקבילית . או במילים אחרות המחשה לכך ששטח כל המקביליות עם צלע נתונה (a) וגובה נתון (h) שווה, והוא שווה לשטח המלבן שאורך צלעותיו כצלע המקבילית והגובה.

 

 

 

 


נושא: שטחים

כיתה: ז', ח'

תיאור: בדף העבודה האינטראקטיבי הנחיה כיצד להוכיח את נוסחת שטח משולש לפי שטח המלבן החוסם אותו. היישום הדינאמי מאפשר לבחון מצבים שונים, כגון משולש חד זווית, ישר זווית וקהה זווית.

 

 

 

 

 

 

 


נושא: שטחים 

כיתה: ט'-יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת מרובעים שאלכסוניהם מאונכים ומציאת נוסחה לשטחם.

 

 

 

 

 

 


 

נושא: שטחים

כיתה: ט- י, שאלון 804

תיאור:דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הבעיה העוסקת בתכונות המלבן ושטח משולש:

ABCD הוא מלבן. 

מנקודה E שעל הצלע AB, מורידים את האנכים הבאים: EM ו- EN על האלכסונים AC ו- BD בהתאמה. 

BF הוא אנך מקודקוד B לאלכסון AC. 

מה הקשר בין האנכים לאלכסוני המלבן הללו? 

הבעיה נערכה ע"פ: גבי יקואל 804 - עמ 277- 32


נושא: שטחים

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: מתוך המאגר החדש 801, שאלה 5. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit