משולשים יישומים דינאמיים

נושא: משולשים

תיאור: יישום דינאמי המציג משולש ובו חוצה זווית, גובה, תיכון ואנך אמצעי.

 

 

 


 

נושא: משולשים

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה צלעות, האחת עם כלי מוכן של גאוגברה והשניה בדרך של בניה עם סרגל ומחוגה.

 

 

 


 

נושא: משולשים  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה שוקיים בגאוגברה בשלש דרכים שונות, על פי תכונות משולש שווה שוקיים.

 

 

 

 


 

נושא: משולשים  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי העוסק במשפט קטע אמצעים במשולש. דף העבודה מטפל בתכונות קטע אמצעים במשולש ובתנאים המספיקים וההכרחיים לקיומו.

 

 

 

 


נושא: משולשים

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 

 


נושא: משולשים 

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון דינאמי לחקירה של אי שוויון המשולש. בהנתן שלשה של אורכי צלעות, האם ניתן לבנות מהם משולש?

 

 

 

 


נושא: משולשים

כיתה:  י, יא

תיאור: יישום דינאמי בו מתבוננים באופן דינאמי באנך האמצעי כמקום גיאומטרי של אוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה מקצות הקטע. ניתן לראות את המעגלים מכאן שמפגש האנכים האמצעיים הוא נקודה

הנמצאת במרחקים שווים מקודקודי המשולש. 

 


נושא: משולשים

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי.

 

 


 

נושא: מעגל חסום במשולש.                                      

כיתה: ט-י 

תיאור: יישום דינאמי להכרות וחקירה של מעגל החסום במשולש וגילוי תכונותיו.

 

 


נושא: משולשים                                            

כיתה: ט-י  

תיאור: יישום דינאמי להמחשה ולחקירה של תכונות חוצי הזוויות במשולש והמעגל החסום בו.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit