גאומטריה אנליטית

נושא: גיאומטריה אנליטית

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי בו הכרות עם משפחת העקומות: a x² + b y² + c x y + d x + e y + k = 0. עם שינוי הפרמטרים ניתן לחקור את הדומה והשונה בין העקומות ואת הטיפוסים השונים כגון: ישרים, פרבולות, מעגלים, אליפסה, היפרבולה.

 


 

נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 801, גיאומטריה אנליטית, שאלה 32,33,34.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי.

 


נושא: גיאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: 801 מהמאגר החדש שאלה 29. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות. 

 

 

 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 2. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות. 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 801-אנליטית, שאלה 23.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


 

נושא: גיאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, מועד ב' תשס"ז, שאלה 3. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit