מרובעים

vivians theorem

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה ממחישה בתהליך דינאמי את השיוויון של סכום המרחקים של נקודה כלשהי בתוך משולש שווה צלעות מצלעוציו לאורך הגובה של המשולש.

התמונה לא מספקת הוכחה למשפט.

 

 

 


area of kite

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה ממחישה את הנוסחה לשטח דלתון ע"י "הפיכתו" למלבן ששטחו בדיוק כפליים משטח הדלתון.

ההוכחה נובעת בקלות מהתבוננות בתמונה הדינאמית.

 

 

 


trapezoid

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

 

 

 


area of rhombus

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit