שיקוף ביחס לציר ה - Y

applet 9נושא: הפונקציה - קדם אנליזה

כיתה: ט – י

תיאור: בעזרת יישומון זה ניתן לשקף גרף של פונקציה (f(x (פונקציית הקלט) ביחס לציר ה- Y ולראות את הגרף המתקבל (g(x) (פונקציית הפלט).

מדריך למורה

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit