תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

שימוש בקסמים המבוססים על מתמטיקה להוראה ולהערכת הישגים 

הוכן ע"י: ליאור מנור, איל איליה ונצה מובשוביץ-הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: הפעילות נועדה כדי לחשוף את המורים למתמטיקה לשימוש בקסמים כאמצעי להגברת המוטיבציה וההבנה של נושאים במתמטיקה, לאתגור החשיבה המתמטית ולדיאלוג עם תלמידים שיכול לשמש גם להערכת הישגים תוך כדי כך.


הבה נחשוב, נארגן, נשחק ו- נעריך הישגים 

הוכן ע"י: חמוטל דוד
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצג שימוש אפשרי בשתי שיטות חלופיות לצורך הערכה: משחקים ומפות מושגים.
משחקים –"דומינו" שיכול לשמש לצורך הערכה של רמת הלמידה של הנושא: "הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת". ניתן לבנות "דומינו" דומה עבור נושאים אחרים ולפתח משחקים נוספים.
מפות מושגים – בחומר מוצגת אפשרות לשימוש מדורג במפות מושגים לצורך בחינת ההבנה של מושג הנגזרת.


למידה, חשיבה, הערכה - שלוש נקודות על מעגל אחד

הוכן ע"י: עטרה שריקי
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: במהלך הלמידה מתרחשת הערכה. אך השאלה היא – מה, בעצם, אנו מעריכים: ידע? הבנה? חשיבה? יכולת? תפיסה? מהי המשמעות של כל אחד מהממדים הללו? כיצד הם קשורים זה לזה באופן מעגלי?
התנסות בהתמודדות עם בעיות לא שגרתיות יכולה לעורר ולהאיר דיון בשאלות אלו. הבעיות לקוחות משתי חוברות, שתורגמו לאחרונה על-ידי פרופ' נצה מובשוביץ-הדר: אוסף בעיות מתמטיות עם רמזים ופתרונות, מאת ג'ורג' פוליה וג'רמי קילפטריק, ויעדים ללימוד מתמטיקה – רעיונות אחדים למורים,מאת שמואל אביטל ושרה שטלוורס. 


כלי הערכה: הערכה לשם למידה

הוכן ע"י: שרה הרשקוביץ ובבה שטרנברג
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחינוך מתמטי מקובל לבחון סוגים אחדים של ידע: ידע מושגי, ידע אלגוריתמי, תובנה ויישום. בסדנה נתנסה במחבר פריטים, המיועדים לבחון סוגי ידע שונים ברמות השונות: החל בבית הספר היסודי, דרך חטיבת הביניים ועד לבית הספר העל-יסודי. עבור כל סדרת פריטים ננתח את סוגי הידע הנבחנים בה ונראה כיצד ניתן לבחון אותו סוג ידע ברמות השונות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit