תשעה - יום עיון - חלופות בהערכה

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הערכה חלופית-
מהתיאוריה אל השטח

 

משימות אוריינות מתוקשבות
 מרכז המורים

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הצעות להערכה חלופית לשאלון 801
צוות ההדרכה

משימות אוריינות מתוקשבות
אגף טכנולוגיות מידע

 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/dan%20meyer.PNG

Dan Meyer

   

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

מצגות מיום העיון

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.jpg

פרויקטים בהערכה חלופית

                                 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit