תשעה - יום עיון - חלופות בהערכה

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הערכה חלופית-
מהתיאוריה אל השטח

 

משימות אוריינות מתוקשבות
 מרכז המורים

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הצעות להערכה חלופית לשאלון 801
צוות ההדרכה

משימות אוריינות מתוקשבות
אגף טכנולוגיות מידע

 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/dan%20meyer.PNG

Dan Meyer

   

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

מצגות מיום העיון

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.jpg

פרויקטים בהערכה חלופית

                                 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos