חוגגים עצמאות - מגן דוד במשולש

תקציר|pdfמגן דוד במשולש

 

1.

מחלקים כל צלע של משולש שווה צלעות לשלושה קטעים שווים, ומעבירים 6 קטעים בין נקודות החלוקה, כמתואר באיור.magen david in triangle

תוכלו להתבונן שלב אחר שלב בבנייה ביישומון או בסרטון.

א.      הראו שכל אחד מהקטעים האלה מחולק על ידי הקטעים האחרים לשלושה חלקים שווים.

ב.      מצאו את היחס בין שטח המשולש החיצוני לשטח כל משולש החסום בו.

ג.       מצאו את היחס בין שטח המשולש החיצוני לשטח המשושה הלבן. נמקו טענתכם.

ד.      מצאו קשרים גאומטריים נוספים באיור והוכיחו אותם.

 

 

2.

ואם נצא ממשולש שאינו שווה צלעות?two magen david in triangle

אילו מהקשרים הגאומטריים שמצאתם בסעיפים הקודמים מתקיימים גם כאשר המשולש המקורי אינו שווה צלעות?

הסבירו טענתכם.
תוכלו להיעזר ביישומון.

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos