magen david in triangle

חוגגים עצמאות - מגן דוד במשולש

כיתה: ט-י"ב

תיאור:  פעילות ליום העצמאות, חקר של מגן דוד החסום במשולש שווה צלעות. בפעילות שימוש בדמיון משולשים ויחס שטחים. ניתן להרחיב את הבעיה למשולש כללי ולהיעזר ביישומון דינאמי.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos