המלצת השבוע - בארץ יצורי הפרא המתמטיים

this week wild

בפיצוח הראשון מחברים ומחסרים מספרים מכוונים באמצעות מודל אסימונים, בו מספר חיובי מיוצג ע" אסימון כחול ומספר שלילי ע"י אסימון אדום ושניהם יחד מהווים את זוג האפס.

בפיצוח השני יצורי הפרא המתמטיים לומדים לפתור משוואות.

מוזמנים גם לעיין באוגדן למדריך – להיות מודל למספרים השליליים

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit