Sample Image

שעשועי משולשים

כיתה: ז-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בפיתוח הראיה המרחבית ומציאת חוקיות מעניינות תוך הסתכלות במשולשים שווי צלעות.
הבעיות בפיצוח דורשות להסתכל בצורה הגיאומטרית השלמה ובחלקיה,
למנות משולשים ולמצוא את החוקיות העומדת מאחורי המנייה ואף הכוונה להוכחת החוקיות באופן אלגברי.
הבעיות מדורגות בקושי ומתאימות לתלמידים החל מכיתה ז'. (לגילאי 9-99).

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos