המאמרים המוצגים כאן, נכתבו במכון וייצמן במסגרת עבודת הדוקטורט של מיכל טבח.
* מומלץ להשתמש בגרסאות האחרונות של Acrobat reader להורדה חינם: adobe acrobat reader

Sample Image לימוד אלגברה בכיתה ז' בנוכחות גיליון אלקטרוני - הדגמה ע"י פעילות אחת.

Sample Image השינוי שחל בשימוש בייצוג הסימבולי אצל תלמידי כיתה ז' תוך כדי פתרון בעיות בנוכחות גיליון אלקטרוני במהלך של כחצי שנה.

Sample Imageפתרון משוואה לינארית תוך שימוש בגיליון אלקטרוני.בשיטת הניסוי והטעיה.   
הערה: לא מומלץ לפתור כך משוואות. אבל, בנקודה מסוימת במהלך הלימוד, כאשר תלמידים בכיתה ז כבר יכולים לנחש באופן מושכל פתרון של משוואה מהצורה ax+b=c, ולא יכולים עדיין להתמודד עם משוואות מהצורה x+b=cx+d. מאד מתאים יהיה לשלב את הפעילות הזו. כמובן שאפשר גם לפתור משוואות ע"י הפקודה "חפש מטרה" בתפריט כלים, אך לא רצוי שהתלמידים ישתמשו בה.

Sample Imageהתבוננות בזוג של תלמידים בכיתה ז', המתמודדים עם פתרון בעיות מילוליות המערבות גידול מעריכי. המאמר מסתכל על השינויים בידע המתמטי שלהם ובאינטראקציה החברתית המתלווה לתהליך הפתרון.

Sample Image ההשפעה של למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב על השימוש שעושים תלמידים בייצוג סימבולי - מאמר, מצגת.
מאת מיכל טבח ורנה הרשקוביץ.


 

 http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D.PNGמבחר פעילויות חקר באקסל בפיתוח המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי

Sample Image מציאת הפרשים (כיתות ד-ו):
    פעילות חקר העוסקת בחיסור מספרים וגילוי תופעה המתקבלת לאחר מספר חזרות של חיסור. שילוב המחשב (יישומון או אקסל) מאפשר התנסויות והעלאת השערות לבדיקה.

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%20%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%94.PNGSample Imageאיזו קופסה מתוקה יותר? (כיתה ו): 
   פעילות חקר למציאת התיבה בעלת הנפח הגדול ביותר תוך שילוב אקסל.

 


Sample Image http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2.PNGצפרדי הצפרדע (כיתה ו):
   בעיה הבאה לבדוק מה קורה לסכום סדרה נתונה ככל שמתקדמים בה. הבעיה מבוססת על הפרדוקסים של זנון. משולבת הצעה לחקירת הבעיה באקסל.

 

 


Sample Image http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%95.PNGארבעת הקנגורואים (כיתה ו):
   פעילות משולבת אקסל העוסקת בחקירת סדרות חשבוניות והנדסיות בהקשר לתחרות המתקיימת בין קנגורואים. הפעילות כוללת מדריך למורה.

 


Sample Image http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94.PNGשלושה בשורה (ד-ו):
   הפעילות עוסקת בכפל מספרים המהווים איברים עוקבים בסדרות חשבוניות ובניסיון להבין את ההפרש בין המכפלות המתקבלות בין האיבר הראשון עם השלישי לבין מכפלת האיבר השני בעצמו. קובץ האקסל המשולב מאפשר התנסות ובדיקת מקרים רבים. לאחר בדיקה באקסל יש לבדוק על ידי פילוג המספרים מדוע מתקבל ההפרש הקבוע בכל סדרה חשבונית.

 

 


Sample Image http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%99.PNGאגדת מגדל האנוי -
   פעילות חקר בשילוב יישומון (ה-ו) מה מספר הצעדים הקטן ביותר הנחוץ להעברת 64 דיסקיות ממוט למוט במגדל האנוי? היכנסו ליישומון ובדקו. ניתן להיעזר באקסל להמשך החקירה עד למציאת הפתרון לבעיה.

 

 


Sample Image Sample Imageאוסף של פעילויות מתמטיות באקסל של מט"ח. הפעילויות פתוחות לכולם וניתנות להורדה. במדור שיח מורים יש מדריכים למורה והצעות לפתרון הפעילויות.

Sample Image מחשבון המשולשים מאפשר לחשב את כל נתוני המשולש, כאשר נתונים חלק מהם המספיקים לסירטוט המשולש לפי אחד ממשפטי החפיפה.

Sample Image השערת קולאץ - בעיה נחמדה בתורת המספרים. 

Sample Image שילוב אקסל בשיעורי המתמטיקה – אסי דביר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit