דיון בהכנסת הגיליון האלקטרוני להוראת המתמטיקה, במיוחד לכיתה ז', מאת פרופ' עזריאל לוי.

דיון זה עוסק במקום של הגיליון האלקטרוני בהוראת המתמטיקה בבית הספר התיכון. בארץ כבר נעשה שימוש באקסל מספר שנים, בעיקר ע"י מכון וייצמן, אבל עדיין לא נצבר מספיק מידע כדי להמליץ לכל בתי הספר על שימוש בגיליון אלקטרוני בהוראת המתמטיקה, ואולי כדאי לחייבם לעשות זאת. בדיון מוצג חומר על השימוש בגיליון אלקטרוני.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos