http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D.PNGמבחר פעילויות חקר באקסל בפיתוח המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי

 • מציאת הפרשים (כיתות ד-ו):
  פעילות חקר העוסקת בחיסור מספרים וגילוי תופעה המתקבלת לאחר מספר חזרות של חיסור. שילוב המחשב (יישומון או אקסל) מאפשר התנסויות והעלאת השערות לבדיקה.

 


 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2.PNGצפרדי הצפרדע (כיתה ו):
  בעיה הבאה לבדוק מה קורה לסכום סדרה נתונה ככל שמתקדמים בה. הבעיה מבוססת על הפרדוקסים של זנון. משולבת הצעה לחקירת הבעיה באקסל.

 

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%95.PNGארבעת הקנגורואים (כיתה ו):
  פעילות משולבת אקסל העוסקת בחקירת סדרות חשבוניות והנדסיות בהקשר לתחרות המתקיימת בין קנגורואים. הפעילות כוללת מדריך למורה.

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94.PNGשלושה בשורה (ד-ו)
  הפעילות עוסקת בכפל מספרים המהווים איברים עוקבים בסדרות חשבוניות ובניסיון להבין את ההפרש בין המכפלות המתקבלות בין האיבר הראשון עם השלישי לבין מכפלת האיבר השני בעצמו. קובץ האקסל המשולב מאפשר התנסות ובדיקת מקרים רבים. לאחר בדיקה באקסל יש לבדוק על ידי פילוג המספרים מדוע מתקבל ההפרש הקבוע בכל סדרה חשבונית.

 

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%99.PNGאגדת מגדל האנוי
  פעילות חקר בשילוב יישומון (ה-ו) מה מספר הצעדים הקטן ביותר הנחוץ להעברת 64 דיסקיות ממוט למוט במגדל האנוי? היכנסו ליישומון ובדקו. ניתן להיעזר באקסל להמשך החקירה עד למציאת הפתרון לבעיה.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit