המאמרים המוצגים כאן, נכתבו במכון וייצמן במסגרת עבודת הדוקטורט של מיכל טבח.
* מומלץ להשתמש בגרסאות האחרונות של Acrobat reader להורדה חינם: adobe acrobat reader

  • לימוד אלגברה בכיתה ז' בנוכחות גיליון אלקטרוני - הדגמה ע"י פעילות אחת.
  • השינוי שחל בשימוש בייצוג הסימבולי אצל תלמידי כיתה ז' תוך כדי פתרון בעיות בנוכחות גיליון אלקטרוני במהלך של כחצי שנה.
  • פתרון משוואה לינארית תוך שימוש בגיליון אלקטרוני.בשיטת הניסוי והטעיה.   
    הערה: לא מומלץ לפתור כך משוואות. אבל, בנקודה מסוימת במהלך הלימוד, כאשר תלמידים בכיתה ז כבר יכולים לנחש באופן מושכל פתרון של משוואה מהצורה ax+b=c, ולא יכולים עדיין להתמודד עם משוואות מהצורה x+b=cx+d. מאד מתאים יהיה לשלב את הפעילות הזו. כמובן שאפשר גם לפתור משוואות ע"י הפקודה "חפש מטרה" בתפריט כלים, אך לא רצוי שהתלמידים ישתמשו בה.
  • התבוננות בזוג של תלמידים בכיתה ז', המתמודדים עם פתרון בעיות מילוליות המערבות גידול מעריכי. המאמר מסתכל על השינויים בידע המתמטי שלהם ובאינטראקציה החברתית המתלווה לתהליך הפתרון.
  • ההשפעה של למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב על השימוש שעושים תלמידים בייצוג סימבולי - מאמר, מצגת.
    מאת מיכל טבח ורנה הרשקוביץ.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos