המאמרים המוצגים כאן, נכתבו במכון וייצמן במסגרת עבודת הדוקטורט של מיכל טבח.
* מומלץ להשתמש בגרסאות האחרונות של Acrobat reader להורדה חינם: adobe acrobat reader

  • לימוד אלגברה בכיתה ז' בנוכחות גיליון אלקטרוני - הדגמה ע"י פעילות אחת.
  • השינוי שחל בשימוש בייצוג הסימבולי אצל תלמידי כיתה ז' תוך כדי פתרון בעיות בנוכחות גיליון אלקטרוני במהלך של כחצי שנה.
  • פתרון משוואה לינארית תוך שימוש בגיליון אלקטרוני.בשיטת הניסוי והטעיה.   
    הערה: לא מומלץ לפתור כך משוואות. אבל, בנקודה מסוימת במהלך הלימוד, כאשר תלמידים בכיתה ז כבר יכולים לנחש באופן מושכל פתרון של משוואה מהצורה ax+b=c, ולא יכולים עדיין להתמודד עם משוואות מהצורה x+b=cx+d. מאד מתאים יהיה לשלב את הפעילות הזו. כמובן שאפשר גם לפתור משוואות ע"י הפקודה "חפש מטרה" בתפריט כלים, אך לא רצוי שהתלמידים ישתמשו בה.
  • התבוננות בזוג של תלמידים בכיתה ז', המתמודדים עם פתרון בעיות מילוליות המערבות גידול מעריכי. המאמר מסתכל על השינויים בידע המתמטי שלהם ובאינטראקציה החברתית המתלווה לתהליך הפתרון.
  • ההשפעה של למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב על השימוש שעושים תלמידים בייצוג סימבולי - מאמר, מצגת.
    מאת מיכל טבח ורנה הרשקוביץ.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit