המאמרים המוצגים כאן, נכתבו במכון וייצמן במסגרת עבודת הדוקטורט של מיכל טבח.
* מומלץ להשתמש בגרסאות האחרונות של Acrobat reader להורדה חינם: adobe acrobat reader

 • לימוד אלגברה בכיתה ז' בנוכחות גיליון אלקטרוני - הדגמה ע"י פעילות אחת.
 • השינוי שחל בשימוש בייצוג הסימבולי אצל תלמידי כיתה ז' תוך כדי פתרון בעיות בנוכחות גיליון אלקטרוני במהלך של כחצי שנה.
 • פתרון משוואה לינארית תוך שימוש בגיליון אלקטרוני.בשיטת הניסוי והטעיה.   
  הערה: לא מומלץ לפתור כך משוואות. אבל, בנקודה מסוימת במהלך הלימוד, כאשר תלמידים בכיתה ז כבר יכולים לנחש באופן מושכל פתרון של משוואה מהצורה ax+b=c, ולא יכולים עדיין להתמודד עם משוואות מהצורה x+b=cx+d. מאד מתאים יהיה לשלב את הפעילות הזו. כמובן שאפשר גם לפתור משוואות ע"י הפקודה "חפש מטרה" בתפריט כלים, אך לא רצוי שהתלמידים ישתמשו בה.
 • התבוננות בזוג של תלמידים בכיתה ז', המתמודדים עם פתרון בעיות מילוליות המערבות גידול מעריכי. המאמר מסתכל על השינויים בידע המתמטי שלהם ובאינטראקציה החברתית המתלווה לתהליך הפתרון.
 • ההשפעה של למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב על השימוש שעושים תלמידים בייצוג סימבולי - מאמר, מצגת.
  מאת מיכל טבח ורנה הרשקוביץ.

 http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D.PNGמבחר פעילויות חקר באקסל בפיתוח המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי

 • מציאת הפרשים (כיתות ד-ו):
  פעילות חקר העוסקת בחיסור מספרים וגילוי תופעה המתקבלת לאחר מספר חזרות של חיסור. שילוב המחשב (יישומון או אקסל) מאפשר התנסויות והעלאת השערות לבדיקה.

 


 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2.PNGצפרדי הצפרדע (כיתה ו):
  בעיה הבאה לבדוק מה קורה לסכום סדרה נתונה ככל שמתקדמים בה. הבעיה מבוססת על הפרדוקסים של זנון. משולבת הצעה לחקירת הבעיה באקסל.

 

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%95.PNGארבעת הקנגורואים (כיתה ו):
  פעילות משולבת אקסל העוסקת בחקירת סדרות חשבוניות והנדסיות בהקשר לתחרות המתקיימת בין קנגורואים. הפעילות כוללת מדריך למורה.

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94.PNGשלושה בשורה (ד-ו)
  הפעילות עוסקת בכפל מספרים המהווים איברים עוקבים בסדרות חשבוניות ובניסיון להבין את ההפרש בין המכפלות המתקבלות בין האיבר הראשון עם השלישי לבין מכפלת האיבר השני בעצמו. קובץ האקסל המשולב מאפשר התנסות ובדיקת מקרים רבים. לאחר בדיקה באקסל יש לבדוק על ידי פילוג המספרים מדוע מתקבל ההפרש הקבוע בכל סדרה חשבונית.

 

 


 • http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%99.PNGאגדת מגדל האנוי
  פעילות חקר בשילוב יישומון (ה-ו) מה מספר הצעדים הקטן ביותר הנחוץ להעברת 64 דיסקיות ממוט למוט במגדל האנוי? היכנסו ליישומון ובדקו. ניתן להיעזר באקסל להמשך החקירה עד למציאת הפתרון לבעיה.

 

 


דיון בהכנסת הגיליון האלקטרוני להוראת המתמטיקה, במיוחד לכיתה ז', מאת פרופ' עזריאל לוי.

דיון זה עוסק במקום של הגיליון האלקטרוני בהוראת המתמטיקה בבית הספר התיכון. בארץ כבר נעשה שימוש באקסל מספר שנים, בעיקר ע"י מכון וייצמן, אבל עדיין לא נצבר מספיק מידע כדי להמליץ לכל בתי הספר על שימוש בגיליון אלקטרוני בהוראת המתמטיקה, ואולי כדאי לחייבם לעשות זאת. בדיון מוצג חומר על השימוש בגיליון אלקטרוני.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos