הוראת משפחות של פונקציות בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים בתיווך של נקודות עוגן

כתבה: אורלי גוטליב.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציע מהלך להוראת טרנספורמציות של הפונקציה הריבועית בחטיבת הביניים,  ומציע לאמץ מהלך זה, גם להוראת משפחות של פונקציות בחטיבה העליונה, לפני השימוש בחשבון דיפרנציאלי, במטרה לתרום לרצף הוראה בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה, לפתח אוריינות לפונקציות, ולהדגיש קשרים בין הפונקציות לבין הייצוג האלגברי והגרפי שלהן.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos