על"ה 16 תשנ"ה, 1995

alle16תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


הוראת מתמטיקה - מחשבות ותופעות 

מדור: לזכרו של פרופ' שמשון א' עמיצור

כתב: שלמה וינר

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


איך להפוך את השטח בשאיפה לגבול

מדור: קוראים כותבים

כתב: יעקב קופיץ

תקציר: במאמר מציג המחבר הוכחה של הגבול הנ"ל שאינה מתבססת על מושג השטח. ההוכחה מתבססת על המושג מסילה פוליגונלית.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995


פעילות עם מחשבון גרפי

מדור: דפי עבודה

כתבה: חנה פרל

תקציר: במאמר מובא דף פעילות בנושא שרטוט גרפים של פונקציות וחקירתם. המטרה היא לעורר בתלמיד מוטיבציה ללמוד כלים אנליטיים לחקירת גרפים של פונקציות. בנוסף לדף העבודה לתלמיד, מובאות הערות דידקטיות המיועדות למורה.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


משחק לשיעור מתמטיקה

מדור: חידות ושעשועים

כתבה: חיה נגאל

תקציר: במאמר מוצג משחק שניתן לשלבו בשיעורי מתמטיקה בכל נושא. מובאת דוגמה אחת הקשורה בנוסחאות הכפל המקוצר.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


האם אפשר אחרת?

מדור: האם אפשר אחרת?

כתבו: אורי לירון ואורית חזן

תקציר: המדור "האם אפשר אחרת?" עוסק בנושאים שונים הקשורים להוראה וללמידה ומושם בו דגש על ניתוח גישות מקובלות וניתוח אלטרנטיבות. במאמר זה דנים בשתי מטאפורות המשקפות תפיסה של הוראה ולמידה: העברת חומר מראש המורה לראש התלמיד לעומת התפיסה הקונסטרוקטיביסטית, המתמקדת בבניית מבנים הכרתיים בראש התלמיד ותפקיד המורה ליצור סיטואציות מתאימות לכך.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995


הוראת המתמטיקה בסין

מדור: לימודי מתמטיקה בעולם

כתב: שישן מו, ג'ינאן

תקציר: במאמר נסקרות מערכת החינוך, הוראת המתמטיקה והכשרת המורים למתמטיקה בסין, בין השאר נידונים הנושאים הבאים: בית הספר היסודי וחטיבת הביניים, הבחינות בבית הספר, ההשכלה הגבוהה, חינוך מבוגרים, מעמד הוראת המתמטיקה בבתי הספר בסין, תוכן הוראת המתמטיקה, היבטים דידקטיים והכשרת המורים. בנוסף, מובאות דוגמאות: לבחינה במתמטיקה המשמשת כבחינת כניסה לאוניברסיטה בסין, למערך שיעור ורשימת קורסים הנלמדים במוסדות להכשרת מורים בסין. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995


בסיס אינטואיטיבי למשפט היסודי של האלגברה

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבו: נצה מובשוביץ-הדר, אורית זסלבסקי ואלה שמוקלר

תקציר: מתוך הכרה בחשיבות במשפט היסודי של האלגברה ומתוך מודעות לעובדה שכל ההוכחות של המשפט דורשות ידע מתמטי שאינו נלמד בבית הספר העל יסודי, מתעוררת השאלה כיצד ניתן להביא תלמידים לידי הכרות ראשונה עם המשפט וליצור בכך מסגרת מתאימה לדיון בפתרון משוואות פולינומיאליות? במאמר מוצג רקע הסטורי ומתמטי של המשפט היסודי של האלגברה, סקירה של דרכי טיפול בהוכחות המשפט המוצעות ע"י חוקרים אחרים ותאור של תוכנית התנסות אישית לתלמידים שעשויה להביא לכך שרעיונותיה העמוקים של ההוכחה יחשפו בפני התלמידים ולהביא לכך שתלמידים שלמדו מבוא למספרים מרוכבים יבינו את מהותו של המשפט. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit