על"ה 16 תשנ"ה, 1995

alle16תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


מחשבונים גרפיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבה: אניטה א' סולוב

תקציר: במאמר מתארת הכותבת התנסות שלה בשילוב מחשבונים גרפיים במסגרת קורס חדו"א. היא מדגישה את היתרונות מבחינתה של שימוש במחשבונים גרפיים בהוראה, ומשווה שימוש זה לשימוש במחשבים. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


מיקרו-ברידג': עולם-זוטא קומבינטורי

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבו: רינת חדשי-רחמן ותמי לפידות

תקציר: במאמר מציגות המחברות עולם-זוטא קומבינטורי המבוסס על משחק דמוי ברידג' הקרוי - מיקרו-ברידג'. מטרת המשחק היא לבנות סביבה שבה התלמידים יעסקו בתכנים קומבינטוריים, נושאים הנחשבים לקשים ללמידה. בנוסף למשחק ממליצות המחברות כמה המלצות דידקטיות לשימוש במיקרו-ברידג' כעולם זוטא לקומבינטוריקה. לדעתן, השימוש בעולם-זוטא המוצע במאמר יעזור לתלמידים להיות לומדי קומבינטוריקה מוצלחים בתקופת בית הספר ובמובן מסויים גם כל החיים. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


סקר על השימוש במחשבים להוראת מתמטיקה בבתי ספר על יסודיים

מדור: מנסיונה של מורה

כתבו: אורית זסלבסקי, נצה מובשוביץ-הדר, ואלה שמוקלר

תקציר: במאמר מוצג סקר הבא לספק תמונת מצב על השימוש במחשבים בהוראת המתמטיקה. מטרת הסקר היא לעזור במציאת מענה לשאלות  אירגוניות וקונספטואליות. המסקנה היא שהתמונה הכללית בתחום שילוב מחשב בהוראת המתמטיקה היא דלה מאד וכי על מנת לשנות את המצב יש להשקיע מאמצים בהכשרת מורים למתמטיקה ובהנחייתם בתחום השימוש במחשב בהוראת המקצוע. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


אנאלגבריות בלימודי האלגברה

מדור: עיון ומחקר

כתבה: חוה בלודי-וינר

תקציר: במאמר דנה המחברת בהבנה לקויה של השפה האלגברית - אנאלגבריות ומתמקדת בביטוייה בנושא של תבניות מספר ותבניות פיסוק. מסתבר שבסיטואציות שונות ורבות תלמידים מפגינים מידה של אנאלגבריות וכי ברוב המקרים יש קשר בין מידת האלגבריות ובין הרמה המתמטית שנבדקת במבחני הישיגים במתמטיקה. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


מודלים סמויים וחשיבה מתמטית

מדור: עיון ומחקר

כתב: אפרים פישביין

תקציר: המאמר עוסק במספר דוגמאות של מודלים סמויים, קונקרטיים, אשר משפיעים על המושגים והפעולות המתמטיות של תלמידים. היות ומודלים אלה משפיעים גם בשלב האופרציות הפורמליות, מציע המחבר לשקול נקודת מבט חדשה על התיאוריה ההתפתחותית של פיאז'ה ולאמץ תהליך מטה-קוגנטיבי כדי להתגבר על הקונפליקטים. במאמר נידון הנושא של מודלים סמויים בהקשר למושג הקבוצה, סימן השוויון, ופעולות חיסור, כפל וחילוק. 

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


שיחה עם פרופ' פרלה נשר - המדענית הראשית של משרד החינוך

כתבו: אנה ספרד וחנה פרל

תקציר: במאמר משוחחות המחברות עם פרופ' פרלה נשר על השקפותיה כחוקרת, כמפתחת תוכניות לימודים וכמורת מורים. פרופ' נשר מתייחסת לשאלות העוסקות במצבו של החינוך המתמטי בהוראה להבנה לעומת הוראת טכניקות, בהכשרה להוראת מתמטיקה ובמבט כללי על המערכת.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995 


טריגונומטריה והמכפלה הוקטורית

כתב: אברהם שמשון עמיצור

תקציר: המאמר עוסק בהגדרות המכפלה הוקטורית במישור ובמרחב. בעזרת הגדרות אלה מחשבים את הפונקציות סינוס וקוסינוס, משפט הסינוסים. בנוסף מודגמים כמה שימושים של מושגים אלה בהוכחות העוסקות בתיכונים במשולש, חוצי זוית במשולש, רדיוס מעגל החוסם משולש, ושטח מצולע במישור.

מקור: על"ה 16, תשנ"ה 1995


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit