עמרי נווה, מורה למתמטיקה בבית ספר לאמנויות-קמפוס אריסון, תל אביב 
ד"ר ורדה טלמון, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
 
תקציר: בהרצאה נציג את התחרות נושאת הפרסים "תמונה ישראלית בעין מתמטית" על שם התלמידה ענבר נחום ז"ל, בארגון מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי ובשיתוף מל"מ.
התחרות נערכת בשני מסלולים: המסלול האישי והמסלול הכיתתי. בתחרות אנו מזמינים תלמידים מכיתה ז'-יב', לשלוח עבודות ובהם צילומים של אתרים בישראל (נוף, פסל, כיכר, בניין וכדומה) בצירוף רקע כללי ובמשימה מתמטית מעניינת ומאתגרת.
פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
 
תקציר: הערכת לומדים בכלל, והערכת לומדים במתמטיקה בפרט, הפכה לשגרה במערכות החינוך השונות בעולם. הדרכים לעשות זאת הן רבות ומגוונות ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות בצידה.
בהרצאה זו אסקור את האופן בו הדבר נעשה עד כה בישראל (במבחנים ובמחקרים הארציים והבינלאומיים), אציג את עקרי הממצאים שהתקבלו מהמחקרים והתובנות הנגזרות מהן, תוך התייחסות למגזרים שונים בחברה הישראלית. כמו כן, אתמקד בתיאור המגמות החדשות בתחום ההערכה, המשלבות טכנולוגיות ומנסות לגשר על הפער בין ההערכה כמעצבת וההערכה כמסכמת.

פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

תקציר: "לראות מתמטיקה" היא סביבת למידה שתוכננה כדי לאתגר את התפיסות המקובלות של מהי המתמטיקה הנלמדת בביה"ס ואיך צריך ללמד אותה. סביבת הלימודים הזו הוטמעה לפני יותר משני עשורים, במגוון סביבות למידה בישראל. כתוצר של פיתוח אקדמי, מטרתה של "לראות מתמטיקה" היה להציב חידושים עתידיים ולבחון טכנולוגיות חדשות. המשאבים החדשים תוכננו כאשר טכנולוגיה אישית, ספרים דיגיטליים וטלפונים סלולריים היו עדיין בחיתוליהם. פיתוח חומרי הוראה חדשניים בתקופה בה הטכנולוגיה משתנה ללא הרף, הוא תהליך שיש בו חשש שמא השאיפות הטכנולוגיות יכתיבו את עיצובו של הבסיס החינוכי. פיתוח עם ולמען בתי-ספר, (תהליך שבשלושת העשורים האחרונים עבר רפורמות חינוכיות כלל-עולמיות, שמטרתן סטנדרטיזציה של כישורים ומרכוז של תהליך ההערכה), פירושו התמודדות עם מגבלות קוריקולריות וחברתיות שנמצאות לעיתים בסתירה לחזון החדשני.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit