מעגלי הוראה לחמש יחידות

יהלומית רוזנברג, מחוז תל אביב וצלילה חדש, מדריכה ארצית

המצגת דנה בפיתוח חשיבה מתמטית ואוריינות מתמטית אצל תלמידי 5 יח"ל.
לימוד החדו"א, הוא כלימוד שפה חדשה, גם כשפה מילולית וגם כשפה סימלית וכשפה חזותית.

"
א
היא שפה חדשה ברובה גם כשפה מילולית
,
גם כשפה
סימלית
,
וגם כשפה
חזותית
דרכה
נשלב את הטכניקה האלגברית שכאן היא
חשובה ולכן
משמעותי

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit