מושבים מקבילים ג'- השתלמות מדריכים קיץ 2016 יום ב'

סלימן סלאמה, מפקח על המגזר הדרוזי והבדואי בצפון

הסדנה עוסקת בתפיסת התפקיד של המדריך למתמטיקה.
בסדנה נדונו המיומנויות והכישורים המיוחדים של המדריך ומהן המשימות העיקריות של המדריך בביה"ס.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

יהלומית רוזנברג, מחוז תל אביב וצלילה חדש, מדריכה ארצית

המצגת דנה בפיתוח חשיבה מתמטית ואוריינות מתמטית אצל תלמידי 5 יח"ל.
לימוד החדו"א, הוא כלימוד שפה חדשה, גם כשפה מילולית וגם כשפה סימלית וכשפה חזותית.

"
א
היא שפה חדשה ברובה גם כשפה מילולית
,
גם כשפה
סימלית
,
וגם כשפה
חזותית
דרכה
נשלב את הטכניקה האלגברית שכאן היא
חשובה ולכן
משמעותי

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

ד"ר נעמי רובינזון, מכון וייצמן

בסדנה הצעה להערכה מעצבת (ולא מסכמת) באמצעות שאלוני סיכום. 
שאלוני סיכום נותנים מידע על הבנת התלמידים את המושגים והתהליכים הנלמדים. המשימות מתייחסות גם לתפיסות מוטעות.
במצגת הצעות להפעלת שאלוני סיכומים ואופן ניתוחם.

מצגת PDF


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos