יום ראשון 17.7.2016 

09:30-10:00 התכנסות ורישום
10:00-11:10

פתיחה: מר מוהנא פארס, מנהל אגף פרוייקטים לאומיים, משרד החינוך

ד"ר רותי סגל- דגשים לקראת תשע"ז בחט"ע

ניצה שיאון- דגשים לקראת תשע"ז בחט"ב

11:10-12:40  מושבים מקבילים א' 
12:40-14:30  הפסקת צהריים 
14:30-16:00 

רכז המתמטיקה כמוביל קהילה בסיועו של המדריך הבית ספרי

פרופ' אברהם הרכבי

16:00-16:15  הפסקה 
16:15-17:35  מושבים מקבילים ב' 
17:35-17:45  הפסקה 
17:45-19:00 

גאומטריה- משפט מעניין וכמה שימושים בו, ועוד קצת על עקומות מהמעלה השנייה

גנאדי ארונוביץ- מפקח על תוכניות לימודים במתמטיקה 

19:00-20:30  ארוחת ערב 

20:30-22:00

הישראלי הנודד- יומן מסע ומוזיקה 

 


 

יום שני 18.7.2016 

08:30-09:50 מושבים מקבילים א'
09:50-10:00

הפסקה

10:00-11:30

סדנה: מה בין אנדרגוגיה לפדגוגיה?

גדעון זיילר

11:30-11:45 הפסקה
11:45-13:05 מושבים מקבילים ב'
13:05-14:15 הפסקת צהריים
14:15-15:35 מושבים מקבילים ג' 
15:35-15:50 הפסקה 
15:50-16:50

מתמטיקה בראי הפיקוח- נרית כץ, מפמ"רית                                                                            


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos