יום ראשון 17.7.2016 

09:30-10:00 התכנסות ורישום
10:00-11:10

פתיחה: מר מוהנא פארס, מנהל אגף פרוייקטים לאומיים, משרד החינוך

ד"ר רותי סגל- דגשים לקראת תשע"ז בחט"ע

ניצה שיאון- דגשים לקראת תשע"ז בחט"ב

11:10-12:40  מושבים מקבילים א' 
12:40-14:30  הפסקת צהריים 
14:30-16:00 

רכז המתמטיקה כמוביל קהילה בסיועו של המדריך הבית ספרי

פרופ' אברהם הרכבי

16:00-16:15  הפסקה 
16:15-17:35  מושבים מקבילים ב' 
17:35-17:45  הפסקה 
17:45-19:00 

גאומטריה- משפט מעניין וכמה שימושים בו, ועוד קצת על עקומות מהמעלה השנייה

גנאדי ארונוביץ- מפקח על תוכניות לימודים במתמטיקה 

19:00-20:30  ארוחת ערב 

20:30-22:00

הישראלי הנודד- יומן מסע ומוזיקה 

 


 

יום שני 18.7.2016 

08:30-09:50 מושבים מקבילים א'
09:50-10:00

הפסקה

10:00-11:30

סדנה: מה בין אנדרגוגיה לפדגוגיה?

גדעון זיילר

11:30-11:45 הפסקה
11:45-13:05 מושבים מקבילים ב'
13:05-14:15 הפסקת צהריים
14:15-15:35 מושבים מקבילים ג' 
15:35-15:50 הפסקה 
15:50-16:50

מתמטיקה בראי הפיקוח- נרית כץ, מפמ"רית                                                                            


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit