דגשים לקראת תשע"ז בחט"ע

ד"ר רותי סגל, מדריכה ארצית חט"ע

עקרונות ההדרכה בחטיבה העליונה בשנת תשע"ז המבוססים על יעדי משרד החינוך להכשרת תלמידים ללמידה במאה ה-21.
בין היעדים שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה וכן שילוב הערכה חלופית. המצגת מציעה חלופות בהערכה לתלמידי 4-5 יח"ל בכיתה י.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos