מושבים מקבילים ב'- השתלמות מדריכים קיץ 2016 יום ב'

יפית אביטל, מדריכה ארצית אגף ספרי לימוד

תיאור התהליך של אישור הספרים במתמטיקה וסביבות למידה ממוחשבות.
דיון בעקרונות לאישור חומרי למידה איכותיים.
תכנון הכנסת תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחט"ע וכתיבת ספרי הניסוי.

מצגת PDF

מצגת להורדה


ד"ר ירון להבי, עמי ברעם

ניהול שיח המבוסס תיעוד וידאו. בסדנה מוצג כלי להתפחות מקצועית של המורה. בעקבות צילום עצמי של המורה הוא מנהל שיח עם עמית או צוות כדי לחקור את האני המקצועי של שלו. שיח מברר ולא שיפוטי.

מצגת PDF


 

שוש גלעד והדס זוהר, מט"ח

הצגת קורס מתוקשב במתמטיקה לכיתות ט של מט"ח, היכול להחליף את ספר הלימוד.
סביבת לימוד ממוחשבת הכוללת יחידות לימוד ותרגול של תוכנית הלימודים בכיתה ט, הדגמות אינטראקטיביות ומעבדות ממחושבות.
הסביבה כוללת עבור המורה מערכת לניהול הלמידה.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

ד"ר נעמי רובינזון, מכון וייצמן

בסדנה הצעה להערכה מעצבת (ולא מסכמת) באמצעות שאלוני סיכום. 
שאלוני סיכום נותנים מידע על הבנת התלמידים את המושגים והתהליכים הנלמדים. המשימות מתייחסות גם לתפיסות מוטעות.
במצגת הצעות להפעלת שאלוני סיכומים ואופן ניתוחם.

מצגת PDF


 

מיה קורן, מחוז תל אביב וליאורה פישר, מחוז מרכז

הסדנה עוסקת באחד הכלים של המדריך - הדגמה של המדריך בשיעור בכיתה של המורה ובעקבותיו שיח רפלקטיבי.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos