פריטי הערכה ופריטים לסיכום נושא לימודי

ד"ר נעמי רובינזון, מכון וייצמן

בסדנה הצעה להערכה מעצבת (ולא מסכמת) באמצעות שאלוני סיכום. 
שאלוני סיכום נותנים מידע על הבנת התלמידים את המושגים והתהליכים הנלמדים. המשימות מתייחסות גם לתפיסות מוטעות.
במצגת הצעות להפעלת שאלוני סיכומים ואופן ניתוחם.

מצגת PDF


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos