הדרכה משולבת טכנולוגיה

ד"ר רותי רייז, מדריכה ארצית

בסדנה מוצגים אופנים שונים ומדוונים לשילוב הטכנולוגיה בהדרכה ובהוראה.
בסדנה מוצגות טכנולוגיות המעודדות דיון ושיתופיות.
במצגת מוצגות דוגמאות לשילוב טכנולוגיה בנושאים של חזקות, משוואות ממעלה ראשונה ועוד.

מצגת PDF

מצגת להורדה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos