המעגל ומקומות גאומטריים אחרים

the circle

יחידה זו עוסקת במקומות גאומטריים ובפרט במעגל. בעיסוק במעגל נתמקד בשני דיונים: 

- שקילות ההגדרות של מעגל.  

- שינוי מושג המעגל בהתאם להגדרות שונות של מרחק בין נקודות.

מבוא

רקע

סדנה 1 - בניית מקום גאומטרי – מרחקים שווים מנקודות

סדנה 2 - בניית מקום גאומטרי – מרחק שווה מישרים

סדנה 3 - נקודות מיוחדות במשולש ומקומות גאומטריים

סדנה 4 - הגדרות שונות למעגל כמקום גאומטרי

סדנה 5 - מעגל אפולוני

סדנה 6 - תלות המעגל כמקום הגאומטרי בהגדרת המרחק

סדנה  7 - הפיצוח "חפש את המטמון"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit