המעגל ומקומות גאומטריים אחרים

the circle

יחידה זו עוסקת במקומות גאומטריים ובפרט במעגל. בעיסוק במעגל נתמקד בשני דיונים: 

- שקילות ההגדרות של מעגל.  

- שינוי מושג המעגל בהתאם להגדרות שונות של מרחק בין נקודות.

מבוא

רקע

סדנה 1 - בניית מקום גאומטרי – מרחקים שווים מנקודות

סדנה 2 - בניית מקום גאומטרי – מרחק שווה מישרים

סדנה 3 - נקודות מיוחדות במשולש ומקומות גאומטריים

סדנה 4 - הגדרות שונות למעגל כמקום גאומטרי

סדנה 5 - מעגל אפולוני

סדנה 6 - תלות המעגל כמקום הגאומטרי בהגדרת המרחק

סדנה  7 - הפיצוח "חפש את המטמון"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos