בעיות קיצון

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י'- יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 003, קיץ תשס"ח, שאלה 5. 

 

 

 

 

 


 

נושא: בעיות קיצון.  

כיתה:  י'-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לביצוע משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית.

מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות

 

 

 

 


נושא: בעיות קיצון.

כיתה: יא'- יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 003, חורף תש"ע, שאלה 5. 

 

 

 

 

 


נושא: בעיות קיצון.

כיתה: יא'- יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 006, מועד ב' תשס"ט, שאלה 5. 

 

 

 

 

 

 


 

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: יא'-יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 035004, חורף תש"ע , שאלה 5. 

 

 

 


נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י'-יא' 

תיאור: ביישום הדינאמי מוצגת בעיה בה יש לחקור מהו הנפח (או שטח הפנים) המקסימלי של גליל החסום בחרוט נתון.

אפשר לשנות את רדיוס הגליל ולצפות באופן ויזואלי אחר השתנות הגליל עצמו ואחר השתנות ערכי הנפח שלו.

ניתן לשנות גם את מימדי החרוט.

 


נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י"א- י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 004, חורף תשס"ח, שאלה 5.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos