גליל החסום בחרוט

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י'-יא' 

תיאור: ביישום הדינאמי מוצגת בעיה בה יש לחקור מהו הנפח (או שטח הפנים) המקסימלי של גליל החסום בחרוט נתון.

אפשר לשנות את רדיוס הגליל ולצפות באופן ויזואלי אחר השתנות הגליל עצמו ואחר השתנות ערכי הנפח שלו.

ניתן לשנות גם את מימדי החרוט.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit