שאלות אינטגרטביות - פונקציה קווית ודמיון

תיאור: המשימות בפעילות משלבות בין התחום האלגברי והתחום הגיאומטרי. בתחום האלגברי נדרשות מיומנויות הקשורות לתכונות הפונקציה הקווית ובתחום הגיאומטרי המשימות עוסקות בחפיפת משולשים, דמיון משולשים ותכונות של משולשים שווי שוקיים. השאלות מדורגות כך שבמעבר בין סעיפים יש עליה בדרגת החשיבה הנדרשת לצורך הפתרון. המשימות מתאימות לתלמידי כיתות ח' ברמות הגבוהות אך ניתן לעשות בהן שימוש גם בכיתה ט' כחזרה וריענון על הפרקים שנלמדו בכיתה ח'.

למורה

לתלמיד

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit