נגזרת של In

תיאור: הפעילות שבידינו מספקת הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx ומאפשרת לראות מדוע הנגזרת מיוצגת על ידי שבר, ומהו מקור ה- x במכנה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى مشتقّة الدّالّة


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos