נגזרת של In

תיאור: הפעילות שבידינו מספקת הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx ומאפשרת לראות מדוע הנגזרת מיוצגת על ידי שבר, ומהו מקור ה- x במכנה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى مشتقّة الدّالّة


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit