מצא את הפרבולה

בית ספר: עמקים, תבור.

שם התלמידים: אסף לומר, אופק זכריה, שחר עמיר.

מורה מנחה: חגי שחם.

תיאור: לשפר מיומנות פתרון משוואות ריבועיות ומציאת ייצוגים אלגבריים לפי נתונים על הגרף. ע"י מציאת נק' חיתוך עם הצירים, מציאת ציר סימטריה, פתרון משוואות ריבועיות, מציאת ייצוג אלגברי של פרבולה.

זכה בפרס "משחק מתמטי מלמד"

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit