שטחים והיקפים

בית ספר: אורות עציון בנות, אפרת.

שם התלמידים: איילה פלוס,רננה שטכלברג, יעל הלברשטט, הודיה מאיר.

מורה מנחה: איילת בן שאול.

תיאור: מטרת המשחק: לצבור את מירב הנקודות עד סוף המשחק. המנצח הוא מי שמסיים את המשחק עם כמות הנקודות הגדולה ביותר. המשחק נגמר לאחר שכל שחקן שיחק 5 תורות.

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit