בום

בית ספר: נחשון, חבל מודיעין.

שם התלמידים: יונתן איזנברג, שירה מצויינים, הדס ודעי.

מורה מנחה: רחל בוארון.

תיאור: מטרתו של המשחק "בום" הוא לשפר את הבנת המשתתפים במערכת הצירים ובפונקציות משוואות הישר.

זכה בפרס "משחק מתמטי מלמד"

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit