נטרל את הפצצה

בית ספר: עירוני ג', מודיעין.

שמות התלמידים: ירין שטרית, מיכל ליבוביץ, מיכל אלישע ועמית טויטו.

מורה מנחה: אורנה בלום.

תיאור: מהלך המשחק: כל המשתתפים מתחילים ביחד (מהקצוות השונים) ומשחקים במקביל (כל אחד פותר את המשימות שלו בנפרד).

המנצח: הראשון שיפתח את המנעול וינטרל את הפצצה לפני שהזמן ייגמר .

איך המשחק יתרום לשיפור הידע?

המשחק ידרוש מהמשתתפים לענות על שאלות מתמטיות ברמה גבוהה אשר ידרשו ריכוז, סבלנות וחשיבה מחוץ לקופסא.

זכה בפרס "סרטון מצטיין"

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit