יום שיא

בית ספר: חט"ב יאנוח -ג'ת.

שם התלמידים: פאדי עביד, עמיר עאמר, יק'ין סעד, דיאנה ברכאת, אייה חסבאני, עביר עג'מיה, לורין עביד, ליאל ביסאן, ראני ק'ארוט, סאהר עאמר.

מורה מנחה: רשא סלאמה.

תיאור: מגוון משחקים מתמטיים קצובים בזמן.

זכה בפרס "כיתה משחקת"

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit