בית ספר משחק

בית ספר: חט"ב אורט יובלי אריאל.

שם התלמידים: ספיר רוז הני ליאל דריה ועוד 3.

מורה מנחה: שושי שטיינבך.

זכה בפרס "בית ספר משחק"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit