Sample Imageבמבט אחר לזכרו של מרטין גרדנר

כיתה: ז-י"ב

תיאור: הפיצוח "במבט אחר" מוקדש לזכרו של מרטין גרדנר, גדול המשתעשעים במתמטיקה. 
בפיצוח שלש בעיות, הדורשות מבט אחר ומקורי לפתרון הבעיה.
בנוסף מוצגת פעילות יצירה של "גמישושה"- פלקסגון, מעין קסם ומשחק מתמטי לכל.


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos