Sample Imageבמבט אחר לזכרו של מרטין גרדנר

כיתה: ז-י"ב

תיאור: הפיצוח "במבט אחר" מוקדש לזכרו של מרטין גרדנר, גדול המשתעשעים במתמטיקה. 
בפיצוח שלש בעיות, הדורשות מבט אחר ומקורי לפתרון הבעיה.
בנוסף מוצגת פעילות יצירה של "גמישושה"- פלקסגון, מעין קסם ומשחק מתמטי לכל.


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit